தமிழ்நாடு அரசின் நுகர்வோர் வாணிப கழகத்தில் 2021 ஆண்டிற்கான 8 th,10 th படித்தவர்களுக்கான உதவியாளர் ,எழுத்தாளர், போன்ற பதவிகளுக்கான அரசு வேலைவாய்ப்பு | கட்டணம் ஏதும் செலுத்த வேண்டாம் | தபால் மூலம் விண்ணப்பிக்கலாம் | 450 காலியிடங்கள் | இந்த வேலைக்கு உடனே விண்ணப்பியுங்கள்

 பதவி :

1.Helper

2.writter

3.security


தேர்வு செய்யும் முறை

1.நேர்காணல்தமிழ்நாடு அரசின் நுகர்வோர் வாணிப கழகத்தில் 2021 ஆண்டிற்கான 8 th,10 th படித்தவர்களுக்கான உதவியாளர் ,எழுத்தாளர், போன்ற பதவிகளுக்கான வேலைப்பற்றிய முழு விபரம் கீழே உள்ளது தெளிவாக படித்து தெரிந்து கொள்ளவும்


தமிழ்நாடு அரசின் நுகர்வோர் வாணிப கழகத்தில் 2021 ஆண்டிற்கான 8 th,10 th படித்தவர்களுக்கான உதவியாளர் ,எழுத்தாளர், போன்ற பதவிகளுக்கான  அரசு வேலைவாய்ப்பு | கட்டணம் ஏதும் செலுத்த வேண்டாம் | தபால் மூலம் விண்ணப்பிக்கலாம் | 450 காலியிடங்கள் | இந்த வேலைக்கு உடனே விண்ணப்பியுங்கள் 


நிறுவனதின் பெயர்


Tn government


வேலைபற்றிய சிறு விபரம் 


  • தமிழ்நாடு அரசின் நுகர்வோர் வாணிப கழகத்தில் 2021 ஆண்டிற்கான 8 th,10 th படித்தவர்களுக்கான உதவியாளர் ,எழுத்தாளர், போன்ற பதவிகளுக்கான  அரசு வேலைவாய்ப்பு | கட்டணம் ஏதும் செலுத்த வேண்டாம் | தபால் மூலம் விண்ணப்பிக்கலாம் | 450 காலியிடங்கள் | இந்த வேலைக்கு  நீங்கள் தபால் மூலம் விண்ணப்பிக்கலாம் 
  • தமிழ்நாடு அரசின் நுகர்வோர் வாணிப கழகத்தில் 2021 ஆண்டிற்கான 8 th,10 th படித்தவர்களுக்கான உதவியாளர் ,எழுத்தாளர், போன்ற பதவிகளுக்கான  அரசு வேலைவாய்ப்பு | கட்டணம் ஏதும் செலுத்த வேண்டாம் | தபால் மூலம் விண்ணப்பிக்கலாம் | 450 காலியிடங்கள் | இந்த வேலைக்கு  விண்ணப்பிக்க எந்த வித கட்டணமும் செலுத்த வேண்டாம்
  • தமிழ்நாடு அரசின் நுகர்வோர் வாணிப கழகத்தில் 2021 ஆண்டிற்கான 8 th,10 th படித்தவர்களுக்கான உதவியாளர் ,எழுத்தாளர், போன்ற பதவிகளுக்கான  அரசு வேலைவாய்ப்பு | கட்டணம் ஏதும் செலுத்த வேண்டாம் | தபால் மூலம் விண்ணப்பிக்கலாம் | 450 காலியிடங்கள் | இந்த வேலைக்கு8 th,  10 th படித்தவர் முதல் அனைவரும் விண்ணப்பிக்கலாம் 
  • தமிழ்நாடு அரசின் நுகர்வோர் வாணிப கழகத்தில் 2021 ஆண்டிற்கான 8 th,10 th படித்தவர்களுக்கான உதவியாளர் ,எழுத்தாளர், போன்ற பதவிகளுக்கான  அரசு வேலைவாய்ப்பு | கட்டணம் ஏதும் செலுத்த வேண்டாம் | தபால் மூலம் விண்ணப்பிக்கலாம் | 450 காலியிடங்கள் | இந்த வேலைக்கு  பல்வேறு  காலியிடங்களை அறிவித்துள்ளனர் 

காலியிடங்கள்


 தமிழ்நாடு அரசின் நுகர்வோர் வாணிப கழகத்தில் 2021 ஆண்டிற்கான 8 th,10 th படித்தவர்களுக்கான உதவியாளர் ,எழுத்தாளர், போன்ற பதவிகளுக்கான அரசு வேலைவாய்ப்பு | கட்டணம் ஏதும் செலுத்த வேண்டாம் | தபால் மூலம் விண்ணப்பிக்கலாம் | 450 காலியிடங்கள் | இந்த வேலைக்கு  450 காலியிடங்கள் உள்ளதா அறிவித்துள்ளனர்


பணியின் வகை


 தமிழ்நாடு அரசின் நுகர்வோர் வாணிப கழகத்தில் 2021 ஆண்டிற்கான 8 th,10 th படித்தவர்களுக்கான உதவியாளர் ,எழுத்தாளர், போன்ற பதவிகளுக்கான  அரசு வேலைவாய்ப்பு | கட்டணம் ஏதும் செலுத்த வேண்டாம் | தபால் மூலம் விண்ணப்பிக்கலாம் | 450 காலியிடங்கள் | இந்த வேலைக்கு  பணியானது  permanent அரசு பணி ஆகும்


கல்வி தகுதி


 தமிழ்நாடு அரசின் நுகர்வோர் வாணிப கழகத்தில் 2021 ஆண்டிற்கான 8 th,10 th படித்தவர்களுக்கான உதவியாளர் ,எழுத்தாளர், போன்ற பதவிகளுக்கான  அரசு வேலைவாய்ப்பு | கட்டணம் ஏதும் செலுத்த வேண்டாம் | தபால் மூலம் விண்ணப்பிக்கலாம் | 450 காலியிடங்கள் | இந்த வேலைக்கு   விண்ணப்பிக்க நீங்கள் 8 th ,10 th படித்திருந்தால் போதும்


முன் அனுபவம்


தமிழ்நாடு அரசின் நுகர்வோர் வாணிப கழகத்தில் 2021 ஆண்டிற்கான 8 th,10 th படித்தவர்களுக்கான உதவியாளர் ,எழுத்தாளர், போன்ற பதவிகளுக்கான  அரசு வேலைவாய்ப்பு | கட்டணம் ஏதும் செலுத்த வேண்டாம் | தபால் மூலம் விண்ணப்பிக்கலாம் | 450 காலியிடங்கள் | இந்த வேலைக்கு  முன் அனுபவம் தேவை இல்லை


அறிக்கை வெளியிடப்பட்ட தேதி

 

18/8/2021

விண்ணப்பிக்க கடைசி தேதி

 

03/9/2021

விண்ணப்பிக்கும் முறை

 

Offline


வயது வரம்பு


தமிழ்நாடு அரசின் நுகர்வோர் வாணிப கழகத்தில் 2021 ஆண்டிற்கான 8 th,10 th படித்தவர்களுக்கான உதவியாளர் ,எழுத்தாளர், போன்ற பதவிகளுக்கான  அரசு வேலைவாய்ப்பு | கட்டணம் ஏதும் செலுத்த வேண்டாம் | தபால் மூலம் விண்ணப்பிக்கலாம் | 450 காலியிடங்கள் | இந்த வேலைக்கு    18 வயது முதல் அனைவரும் விண்ணப்பிக்கலாம்


சம்பளம்


 தமிழ்நாடு அரசின் நுகர்வோர் வாணிப கழகத்தில் 2021 ஆண்டிற்கான 8 th,10 th படித்தவர்களுக்கான உதவியாளர் ,எழுத்தாளர், போன்ற பதவிகளுக்கான  அரசு வேலைவாய்ப்பு | கட்டணம் ஏதும் செலுத்த வேண்டாம் | தபால் மூலம் விண்ணப்பிக்கலாம் | 450 காலியிடங்கள் | இந்த வேலைக்கு  ஊதியம் பற்றி கீழே உள்ள அறிக்கையில் உள்ளது


விண்ணப்ப கட்டணம்


 தமிழ்நாடு அரசின் நுகர்வோர் வாணிப கழகத்தில் 2021 ஆண்டிற்கான 8 th,10 th படித்தவர்களுக்கான உதவியாளர் ,எழுத்தாளர், போன்ற பதவிகளுக்கான  அரசு வேலைவாய்ப்பு | கட்டணம் ஏதும் செலுத்த வேண்டாம் | தபால் மூலம் விண்ணப்பிக்கலாம் | 450 காலியிடங்கள் | இந்த வேலைக்கு விண்ணப்பிக்க எந்த வித கட்டணமும் செலுத்த வேண்டாம்


விண்ணப்பிக்கும் விரிவான செயல் முறை


 தமிழ்நாடு அரசின் நுகர்வோர் வாணிப கழகத்தில் 2021 ஆண்டிற்கான 8 th,10 th படித்தவர்களுக்கான உதவியாளர் ,எழுத்தாளர், போன்ற பதவிகளுக்கான  அரசு வேலைவாய்ப்பு | கட்டணம் ஏதும் செலுத்த வேண்டாம் | தபால் மூலம் விண்ணப்பிக்கலாம் | 450 காலியிடங்கள் | இந்த வேலைக்கு  விண்ணப்பிக்க நான் கீழே கொடுத்துள்ள link  ஐ பயன்படுத்தி உங்கள் சான்றிதழ் நகல் மற்றும் அவர்கள் கொடுத்துள்ள  விண்ணப்ப படிவத்தினை பூர்த்தி செய்து விரைவில் தபால் apply செய்யவும்


தமிழ்நாடு அரசின் நுகர்வோர் வாணிப கழகத்தில் 2021 ஆண்டிற்கான 8 th,10 th படித்தவர்களுக்கான உதவியாளர் ,எழுத்தாளர், போன்ற பதவிகளுக்கான  அரசு வேலைவாய்ப்பு தேர்வு இல்லாத வேலைவாய்ப்பு இந்த வேலைக்கு கீழே உள்ள லிங்க் ஐ கிளிக் செய்து உங்களுடைய விண்ணப்பங்களை செலுத்தலாம்

 

             விண்ணப்பிக்க:click here

 


Post a Comment

0 Comments