சற்று முன் வெளிவந்த 2021 ஆண்டிற்கான தமிழக அரசின் vao கிராம உதவியாளர் பதவிக்கான வேலைவாய்ப்பு | 5 th பாஸ் பனிருந்தால் போதும் தபால் மூலம் விண்ணப்பிக்க வேண்டும் இந்த வேலைக்கு தேர்வு மற்றும் கட்டணம் இல்லை | பல்வேறு காலியிடம் | 11000 முதல் 30000 வரை ஊதியம் | 21 வயது முதல் அனைவரும் விண்ணப்பிகலாம் | நிரந்தர அரசு பணி

 பதவி :

1.கிராம உதவியாளர்


தேர்வு செய்யும் முறை

1.நேர்காணல்
சற்று முன் வெளிவந்த 2021 ஆண்டிற்கான தமிழக அரசின் vao கிராம உதவியாளர்  வேலைப்பற்றிய முழு விபரம் கீழே உள்ளது தெளிவாக படித்து தெரிந்து கொள்ளவும்


சற்று முன் வெளிவந்த 2021 ஆண்டிற்கான தமிழக அரசின் vao கிராம உதவியாளர் பதவிக்கான வேலைவாய்ப்பு | 5 th பாஸ் பனிருந்தால் போதும் தபால் மூலம் விண்ணப்பிக்க வேண்டும் இந்த வேலைக்கு தேர்வு மற்றும் கட்டணம் இல்லை | பல்வேறு காலியிடம் | 11000 முதல் 30000 வரை ஊதியம் | 21 வயது முதல் அனைவரும் விண்ணப்பிகலாம்


நிறுவனதின் பெயர்


TNRD


வேலைபற்றிய சிறு விபரம் 


  • சற்று முன் வெளிவந்த 2021 ஆண்டிற்கான தமிழக அரசின் vao கிராம உதவியாளர் பதவிக்கான வேலைவாய்ப்பு | 5 th பாஸ் பனிருந்தால் போதும் தபால் மூலம் விண்ணப்பிக்க வேண்டும் இந்த வேலைக்கு நீங்கள் தபால் மூலம் விண்ணப்பிக்கலாம் 
  • சற்று முன் வெளிவந்த 2021 ஆண்டிற்கான தமிழக அரசின் vao கிராம உதவியாளர் பதவிக்கான வேலைவாய்ப்பு | 5 th பாஸ் பனிருந்தால் போதும் தபால் மூலம் விண்ணப்பிக்க வேண்டும் இந்த வேலைக்கு  விண்ணப்பிக்க எந்த வித கட்டணமும் செலுத்த வேண்டாம்
  • சற்று முன் வெளிவந்த 2021 ஆண்டிற்கான தமிழக அரசின் vao கிராம உதவியாளர் பதவிக்கான வேலைவாய்ப்பு | 5 th பாஸ் பனிருந்தால் போதும் தபால் மூலம் விண்ணப்பிக்க வேண்டும் இந்த வேலைக்கு 5 th படித்தவர் முதல் அனைவரும் விண்ணப்பிக்கலாம் 
  • சற்று முன் வெளிவந்த 2021 ஆண்டிற்கான தமிழக அரசின் vao கிராம உதவியாளர் பதவிக்கான வேலைவாய்ப்பு | 5 th பாஸ் பனிருந்தால் போதும் தபால் மூலம் விண்ணப்பிக்க வேண்டும் இந்த வேலைக்கு பல்வேறு  காலியிடங்களை அறிவித்துள்ளனர் 

காலியிடங்கள்


 சற்று முன் வெளிவந்த 2021 ஆண்டிற்கான தமிழக அரசின் vao கிராம உதவியாளர் பதவிக்கான வேலைவாய்ப்பு | 5 th பாஸ் பனிருந்தால் போதும் தபால் மூலம் விண்ணப்பிக்க வேண்டும் இந்த வேலைக்கு 19 காலியிடங்கள் உள்ளதா அறிவித்துள்ளனர்


பணியின் வகை


 சற்று முன் வெளிவந்த 2021 ஆண்டிற்கான தமிழக அரசின் vao கிராம உதவியாளர் பதவிக்கான வேலைவாய்ப்பு | 5 th பாஸ் பனிருந்தால் போதும் தபால் மூலம் விண்ணப்பிக்க வேண்டும் இந்த வேலைக்கு  பணியானது நிரந்தர அரசு பணி ஆகும்


கல்வி தகுதி


 சற்று முன் வெளியிடப்பட்ட 2021 ஆண்டிற்கான பேங்க் வேலைவாய்ப்பு | BANK OF INDIA பேங்க் ன் வேலைவாய்ப்பு 33 மேற்பட்ட காலியிடம் | 8th ,10 Th ,degree படித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் | கட்டணம் தேவை இல்லை தபால் முலம் விண்ணப்பிக்கலாம் பேங்க் ன் அலுவலக உதவியாளர் போன்ற பதவிக்கான வேலைவாய்ப்பு இந்த வேலைக்கு   விண்ணப்பிக்க நீங்கள் 8 th ,10 th படித்திருந்தால் போதும்


முன் அனுபவம்


சற்று முன் வெளிவந்த 2021 ஆண்டிற்கான தமிழக அரசின் vao கிராம உதவியாளர் பதவிக்கான வேலைவாய்ப்பு | 5 th பாஸ் பனிருந்தால் போதும் தபால் மூலம் விண்ணப்பிக்க வேண்டும் இந்த வேலைக்கு முன் அனுபவம் தேவை இல்லை


அறிக்கை வெளியிடப்பட்ட தேதி

 

26/8/2021

விண்ணப்பிக்க கடைசி தேதி

 

9/9/2021

விண்ணப்பிக்கும் முறை

 

Offline


வயது வரம்பு


சற்று முன் வெளிவந்த 2021 ஆண்டிற்கான தமிழக அரசின் vao கிராம உதவியாளர் பதவிக்கான வேலைவாய்ப்பு | 5 th பாஸ் பனிருந்தால் போதும் தபால் மூலம் விண்ணப்பிக்க வேண்டும் இந்த வேலைக்கு   21 to 35  வயது அனைவரும் விண்ணப்பிக்கலாம்


சம்பளம்


 சற்று முன் வெளிவந்த 2021 ஆண்டிற்கான தமிழக அரசின் vao கிராம உதவியாளர் பதவிக்கான வேலைவாய்ப்பு | 5 th பாஸ் பனிருந்தால் போதும் தபால் மூலம் விண்ணப்பிக்க வேண்டும் இந்த வேலைக்கு ஊதியம் 11100 to 35100 


விண்ணப்ப கட்டணம்


 சற்று முன் வெளிவந்த 2021 ஆண்டிற்கான தமிழக அரசின் vao கிராம உதவியாளர் பதவிக்கான வேலைவாய்ப்பு | 5 th பாஸ் பனிருந்தால் போதும் தபால் மூலம் விண்ணப்பிக்க வேண்டும் இந்த வேலைக்கு விண்ணப்பிக்க எந்த வித கட்டணமும் செலுத்த வேண்டாம்


விண்ணப்பிக்கும் விரிவான செயல் முறை


 சற்று முன் வெளிவந்த 2021 ஆண்டிற்கான தமிழக அரசின் vao கிராம உதவியாளர் பதவிக்கான வேலைவாய்ப்பு | 5 th பாஸ் பனிருந்தால் போதும் தபால் மூலம் விண்ணப்பிக்க வேண்டும் இந்த வேலைக்கு விண்ணப்பிக்க நான் கீழே கொடுத்துள்ள link  ஐ பயன்படுத்தி உங்கள் சான்றிதழ் நகலை விரைவில் தபால் apply செய்யவும்


சற்று முன் வெளிவந்த 2021 ஆண்டிற்கான தமிழக அரசின் vao கிராம உதவியாளர் பதவிக்கான வேலைவாய்ப்பு | 5 th பாஸ் பனிருந்தால் போதும் தபால் மூலம் விண்ணப்பிக்க வேண்டும் இந்த வேலைக்கு கீழே உள்ள லிங்க் ஐ கிளிக் செய்து உங்களுடைய விண்ணப்பங்களை செலுத்தலாம்

 

             விண்ணப்பிக்க:click here
Post a Comment

0 Comments