தமிழ்நாட்டில் உள்ள மத்திய அரசின் ஆராய்ச்சி மையத்தில் 2021 ஆண்டிற்கான நிரந்தர வேலைவாய்ப்பு 54 மேல் காலியிடம் ஆண் பெண் இருபாலரும் உங்கள் விண்ணப்பங்களை செலுத்தலாம் 10 th ,iti ,degree படித்தவர் அனைவருக்கும் நிரந்தர மத்திய அரசின் வேலை online மூலம் விண்ணப்பியுங்கள் 19900 முதல் 50448 வரை ஊதியம்

  பதவி :

1.Technical assistant

2.Technician


தேர்வு செய்யும் முறை

1.Written exam
தமிழ்நாட்டில் உள்ள மத்திய அரசின் ஆராய்ச்சி மையத்தில் 2021 ஆண்டிற்கான வேலைப்பற்றிய முழு விபரம் கீழே உள்ளது தெளிவாக படித்து தெரிந்து கொள்ளவும்


தமிழ்நாட்டில் உள்ள மத்திய அரசின் ஆராய்ச்சி மையத்தில் 2021 ஆண்டிற்கான நிரந்தர வேலைவாய்ப்பு 54 மேல் காலியிடம் இந்த வேலைக்கு ஆண் பெண் இருபாலரும் உங்கள் விண்ணப்பங்களை செலுத்தலாம் 10 th ,iti ,degree படித்தவர் அனைவருக்கும் நிரந்தர மத்திய அரசின் வேலை online மூலம் விண்ணப்பியுங்கள்      


நிறுவனதின் பெயர்


CECRI 


வேலைபற்றிய சிறு விபரம் 


  • தமிழ்நாட்டில் உள்ள மத்திய அரசின் ஆராய்ச்சி மையத்தில் 2021 ஆண்டிற்கான நிரந்தர வேலைவாய்ப்பு 54 மேல் காலியிடம் இந்த வேலைக்கு நீங்கள் online மூலம் விண்ணப்பிக்கலாம் 
  • தமிழ்நாட்டில் உள்ள மத்திய அரசின் ஆராய்ச்சி மையத்தில் 2021 ஆண்டிற்கான நிரந்தர வேலைவாய்ப்பு 54 மேல் காலியிடம் இந்த வேலைக்கு விண்ணப்பிக்க 500rs கட்டணமும் செலுத்த வேண்டும்
  • தமிழ்நாட்டில் உள்ள மத்திய அரசின் ஆராய்ச்சி மையத்தில் 2021 ஆண்டிற்கான நிரந்தர வேலைவாய்ப்பு 54 மேல் காலியிடம் இந்த வேலைக்கு 10 th, ITI ,degree படித்தவர்  விண்ணப்பிக்கலாம் 
  • தமிழ்நாட்டில் உள்ள மத்திய அரசின் ஆராய்ச்சி மையத்தில் 2021 ஆண்டிற்கான நிரந்தர வேலைவாய்ப்பு 54 மேல் காலியிடம் இந்த வேலைக்கு பல்வேறு  காலியிடங்களை அறிவித்துள்ளனர் 

காலியிடங்கள்


 தமிழ்நாட்டில் உள்ள மத்திய அரசின் ஆராய்ச்சி மையத்தில் 2021 ஆண்டிற்கான நிரந்தர வேலைவாய்ப்பு 54 மேல் காலியிடம் இந்த வேலைக்கு 54 காலியிடங்கள் உள்ளதா அறிவித்துள்ளனர்


பணியின் வகை


 தமிழ்நாட்டில் உள்ள மத்திய அரசின் ஆராய்ச்சி மையத்தில் 2021 ஆண்டிற்கான நிரந்தர வேலைவாய்ப்பு 54 மேல் காலியிடம் இந்த வேலைக்கு பணியானது permanent  பணி ஆகும்


கல்வி தகுதி


 தமிழ்நாட்டில் உள்ள மத்திய அரசின் ஆராய்ச்சி மையத்தில் 2021 ஆண்டிற்கான நிரந்தர வேலைவாய்ப்பு 54 மேல் காலியிடம் இந்த வேலைக்கு  விண்ணப்பிக்க நீங்கள்  10 th ,iti ,degree படித்திருந்தால் போதும்


முன் அனுபவம்


தமிழ்நாட்டில் உள்ள மத்திய அரசின் ஆராய்ச்சி மையத்தில் 2021 ஆண்டிற்கான நிரந்தர வேலைவாய்ப்பு 54 மேல் காலியிடம் இந்த வேலைக்கு முன் அனுபவம் தேவை இல்லை


அறிக்கை வெளியிடப்பட்ட தேதி

 

2/9/2021

விண்ணப்பிக்க கடைசி தேதி

 

27/9/2021

விண்ணப்பிக்கும் முறை

 

Online


வயது வரம்பு


தமிழ்நாட்டில் உள்ள மத்திய அரசின் ஆராய்ச்சி மையத்தில் 2021 ஆண்டிற்கான நிரந்தர வேலைவாய்ப்பு 54 மேல் காலியிடம் இந்த வேலைக்கு வயது வரம்பு 28 and 37


சம்பளம்


 தமிழ்நாட்டில் உள்ள மத்திய அரசின் ஆராய்ச்சி மையத்தில் 2021 ஆண்டிற்கான நிரந்தர வேலைவாய்ப்பு 54 மேல் காலியிடம் இந்த வேலைக்கு ஊதியம் 19900 to 50448 


விண்ணப்ப கட்டணம்


 தமிழ்நாட்டில் உள்ள மத்திய அரசின் ஆராய்ச்சி மையத்தில் 2021 ஆண்டிற்கான நிரந்தர வேலைவாய்ப்பு 54 மேல் காலியிடம் இந்த வேலைக்கு விண்ணப்பிக்க 500 rs கட்டணமும் செலுத்த வேண்டும்


விண்ணப்பிக்கும் விரிவான செயல் முறை


 தமிழ்நாட்டில் உள்ள மத்திய அரசின் ஆராய்ச்சி மையத்தில் 2021 ஆண்டிற்கான நிரந்தர வேலைவாய்ப்பு 54 மேல் காலியிடம் இந்த வேலைக்கு விண்ணப்பிக்க நான்  கொடுத்துள்ள link  ல் உங்கள் தகுதி ஏற்ப பதவி apply செய்யவும்

தமிழ்நாட்டில் உள்ள மத்திய அரசின் ஆராய்ச்சி மையத்தில் 2021 ஆண்டிற்கான நிரந்தர வேலைவாய்ப்பு 54 மேல் காலியிடம் இந்த வேலைக்கு  link ஐ கிளிக் செய்து உங்களுடைய application ஐ   செலுத்தவும்

 

            விண்ணப்பிக்க : click here

Post a Comment

0 Comments