சென்னையில் உள்ள ரயில் பெட்டி தொழிற்சாலையில் வேலைவாய்ப்பு , 10 TH,12 TH, ITI படித்திருந்தால் போதுமானது 794 காலியிடம் ,தேர்வு இல்லை நேர்காணல் இல்லை நேரடி வேலைவாய்ப்பு இந்த வேலைக்கு 15 வயது முதல் அனைவரும் விண்ணப்பிக்கலாம் online மூலம் 1 நிமிடத்தில் விண்ணப்பிக்கலாம்

 பதவி :

1.Apprentice
தேர்வு செய்யும் முறை

1.Document verification


சென்னையில் உள்ள ரயில் பெட்டி தொழிற்சாலையில் வேலைவாய்ப்பு  முழு விபரம் கீழே உள்ளது தெளிவாக படித்து தெரிந்து கொள்ளவும்


சென்னையில் உள்ள ரயில் பெட்டி தொழிற்சாலையில் வேலைவாய்ப்பு , 10 TH,12 TH, ITI படித்திருந்தால் போதுமானது 794 காலியிடம் ,தேர்வு இல்லை நேர்காணல் இல்லை நேரடி வேலைவாய்ப்பு இந்த வேலைக்கு 15 வயது முதல் அனைவரும் விண்ணப்பிக்கலாம் online மூலம் 1 நிமிடத்தில் விண்ணப்பிக்கலாம்


நிறுவனதின் பெயர்


ICF

வேலைபற்றிய சிறு விபரம் 


  • சென்னையில் உள்ள ரயில் பெட்டி தொழிற்சாலையில் வேலைவாய்ப்பு , 10 TH,12 TH, ITI படித்திருந்தால் போதுமானது 794 காலியிடம் ,தேர்வு இல்லை நேர்காணல் இல்லை நேரடி வேலைவாய்ப்பு இந்த வேலைக்கு  நீங்கள் online  மூலம்  விண்ணப்பிக்கலாம் 
  • சென்னையில் உள்ள ரயில் பெட்டி தொழிற்சாலையில் வேலைவாய்ப்பு , 10 TH,12 TH, ITI படித்திருந்தால் போதுமானது 794 காலியிடம் ,தேர்வு இல்லை நேர்காணல் இல்லை நேரடி வேலைவாய்ப்பு இந்த வேலைக்கு  விண்ணப்பிக்க எந்த வித கட்டணமும் செலுத்த வேண்டும்
  •  சென்னையில் உள்ள ரயில் பெட்டி தொழிற்சாலையில் வேலைவாய்ப்பு , 10 TH,12 TH, ITI படித்திருந்தால் போதுமானது 794 காலியிடம் ,தேர்வு இல்லை நேர்காணல் இல்லை நேரடி வேலைவாய்ப்பு இந்த வேலைக்கு  10 TH,12 TH,ITI  படித்தவர் முதல் அனைவரும் விண்ணப்பிக்கலாம் 
  • சென்னையில் உள்ள ரயில் பெட்டி தொழிற்சாலையில் வேலைவாய்ப்பு , 10 TH,12 TH, ITI படித்திருந்தால் போதுமானது 794 காலியிடம் ,தேர்வு இல்லை நேர்காணல் இல்லை நேரடி வேலைவாய்ப்பு இந்த வேலைக்கு   பல்வேறு  காலியிடங்களைஅறிவித்துள்ளனர் 

காலியிடங்கள்


சென்னையில் உள்ள ரயில் பெட்டி தொழிற்சாலையில் வேலைவாய்ப்பு , 10 TH,12 TH, ITI படித்திருந்தால் போதுமானது 794 காலியிடம் ,தேர்வு இல்லை நேர்காணல் இல்லை நேரடி வேலைவாய்ப்பு இந்த வேலைக்கு 794 காலியிடங்கள் உள்ளதா அறிவித்துள்ளனர்


பணியின் வகை


சென்னையில் உள்ள ரயில் பெட்டி தொழிற்சாலையில் வேலைவாய்ப்பு , 10 TH,12 TH, ITI படித்திருந்தால் போதுமானது 794 காலியிடம் ,தேர்வு இல்லை நேர்காணல் இல்லை நேரடி வேலைவாய்ப்பு இந்த வேலைக்கு temporary அரசு பணி ஆகும்


கல்வி தகுதி


சென்னையில் உள்ள ரயில் பெட்டி தொழிற்சாலையில் வேலைவாய்ப்பு , 10 TH,12 TH, ITI படித்திருந்தால் போதுமானது 794 காலியிடம் ,தேர்வு இல்லை நேர்காணல் இல்லை நேரடி வேலைவாய்ப்பு இந்த வேலைக்கு விண்ணப்பிக்க நீங்கள்  10 th, 12 th ,ITI படித்திருந்தால் போதும்


முன் அனுபவம்


சென்னையில் உள்ள ரயில் பெட்டி தொழிற்சாலையில் வேலைவாய்ப்பு , 10 TH,12 TH, ITI படித்திருந்தால் போதுமானது 794 காலியிடம் ,தேர்வு இல்லை நேர்காணல் இல்லை நேரடி வேலைவாய்ப்பு இந்த வேலைக்கு முன் அனுபவம் தேவை இல்லை


அறிக்கை வெளியிடப்பட்ட தேதி

 

27/09/2021

விண்ணப்பிக்க கடைசி தேதி

 

26/10/2021

விண்ணப்பிக்கும் முறை

 

Online


வயது வரம்பு


சென்னையில் உள்ள ரயில் பெட்டி தொழிற்சாலையில் வேலைவாய்ப்பு , 10 TH,12 TH, ITI படித்திருந்தால் போதுமானது 794 காலியிடம் ,தேர்வு இல்லை நேர்காணல் இல்லை நேரடி வேலைவாய்ப்பு இந்த வேலைக்கு  15  வயது முதல் அனைவரும் விண்ணப்பிக்கலாம்(வயது பற்றிய மேலும் பல தகவல் விண்ணப்பத்தில் படித்து தெறிந்து கொள்ளவும் )


சம்பளம்


சென்னையில் உள்ள ரயில் பெட்டி தொழிற்சாலையில் வேலைவாய்ப்பு , 10 TH,12 TH, ITI படித்திருந்தால் போதுமானது 794 காலியிடம் ,தேர்வு இல்லை நேர்காணல் இல்லை நேரடி வேலைவாய்ப்பு இந்த வேலைக்கு தேர்வு  இல்லை 6000 முதல் 7000 வரை ஊதியம்


விண்ணப்ப கட்டணம்


சென்னையில் உள்ள ரயில் பெட்டி தொழிற்சாலையில் வேலைவாய்ப்பு , 10 TH,12 TH, ITI படித்திருந்தால் போதுமானது 794 காலியிடம் ,தேர்வு இல்லை நேர்காணல் இல்லை நேரடி வேலைவாய்ப்பு இந்த வேலைக்கு விண்ணப்பிக்க கட்டணம் 100 rs செலுத்த வேண்டும்

விண்ணப்பிக்கும் விரிவான செயல் முறை


சென்னையில் உள்ள ரயில் பெட்டி தொழிற்சாலையில் வேலைவாய்ப்பு , 10 TH,12 TH, ITI படித்திருந்தால் போதுமானது 794 காலியிடம் ,தேர்வு இல்லை நேர்காணல் இல்லை நேரடி வேலைவாய்ப்பு இந்த வேலைக்கு விண்ணப்பிக்க நான் கீழே கொடுத்துள்ள link  ஐ பயன்படுத்தி application ஐ fill செய்து online மூலம் 26 /10/2021 குல்  அனுப்பவும்சென்னையில் உள்ள ரயில் பெட்டி தொழிற்சாலையில் வேலைவாய்ப்பு , 10 TH,12 TH, ITI படித்திருந்தால் போதுமானது 794 காலியிடம் ,தேர்வு இல்லை நேர்காணல் இல்லை நேரடி வேலைவாய்ப்பு இந்த வேலைக்கு விண்ணப்பிக்க கீழே உள்ள லிங்க் ஐ கிளிக் செய்து விண்ணப்பியுங்கள்


 

             விண்ணப்பிக்க:click here

 
Post a Comment

0 Comments