எட்டாம் வகுப்பு படித்தவர்களுக்கு ஒரு அரிய வாய்ப்பு !!! தமிழ்நாடு அரசின் மீன் வளதுறையில் நிரந்தர அரசு வேலைக்கான அலுவலக உதவியாளர் பதவிக்கான வாய்ப்பு 15700 முதல் 58100 வரை ஊதியம் ,எந்த வித exam உம் இல்லை ,மேலும் இந்த வேலைக்கு எந்த வித விண்ணப்ப கட்டணமும் செலுத்த வேண்டாம் தபால் மூலம் 10 நவம்பர் குல் விண்ணப்பிக்கலாம்

தவி :

1.Office assistant


தேர்வு செய்யும் முறை

1.Document verification and interviewஎட்டாம் வகுப்பு படித்தவர்களுக்கு ஒரு அரிய வாய்ப்பு !!! தமிழ்நாடு அரசின் மீன் வளதுறையில் நிரந்தர அரசு வேலைக்கான அலுவலக உதவியாளர்வேலைவாய்ப்பு  முழு விபரம் கீழே உள்ளது தெளிவாக படித்து தெரிந்து கொள்ளவும்


எட்டாம் வகுப்பு படித்தவர்களுக்கு ஒரு அரிய வாய்ப்பு !!! தமிழ்நாடு அரசின் மீன் வளதுறையில் நிரந்தர அரசு வேலைக்கான அலுவலக உதவியாளர் பதவிக்கான வாய்ப்பு 15700 முதல் 58100 வரை ஊதியம் ,எந்த வித exam உம் இல்லை ,மேலும் இந்த வேலைக்கு  எந்த வித விண்ணப்ப கட்டணமும் செலுத்த வேண்டாம் தபால் மூலம் 10 நவம்பர் குல் விண்ணப்பிக்கலாம்  


நிறுவனதின் பெயர்


தமிழ்நாடு அரசின் மீன் வளத்துறை

வேலைபற்றிய சிறு விபரம் 


  • எட்டாம் வகுப்பு படித்தவர்களுக்கு ஒரு அரிய வாய்ப்பு !!! தமிழ்நாடு அரசின் மீன் வளதுறையில் நிரந்தர அரசு வேலைக்கான அலுவலக உதவியாளர் பதவிக்கான வாய்ப்பு இந்த வேலைக்கு நீங்கள் offline  மூலம்  விண்ணப்பிக்கலாம் 
  • எட்டாம் வகுப்பு படித்தவர்களுக்கு ஒரு அரிய வாய்ப்பு !!! தமிழ்நாடு அரசின் மீன் வளதுறையில் நிரந்தர அரசு வேலைக்கான அலுவலக உதவியாளர் பதவிக்கான வாய்ப்பு இந்த வேலைக்கு  விண்ணப்பிக்க எந்த வித கட்டணமும் செலுத்த வேண்டாம்
  •  எட்டாம் வகுப்பு படித்தவர்களுக்கு ஒரு அரிய வாய்ப்பு !!! தமிழ்நாடு அரசின் மீன் வளதுறையில் நிரந்தர அரசு வேலைக்கான அலுவலக உதவியாளர் பதவிக்கான வாய்ப்பு 8 th படித்தவர் முதல் அனைவரும் விண்ணப்பிக்கலாம் 
  • எட்டாம் வகுப்பு படித்தவர்களுக்கு ஒரு அரிய வாய்ப்பு !!! தமிழ்நாடு அரசின் மீன் வளதுறையில் நிரந்தர அரசு வேலைக்கான அலுவலக உதவியாளர் பதவிக்கான வாய்ப்பு இந்த வேலைக்கு   பல்வேறு  காலியிடங்களைஅறிவித்துள்ளனர் 

காலியிடங்கள்


எட்டாம் வகுப்பு படித்தவர்களுக்கு ஒரு அரிய வாய்ப்பு !!! தமிழ்நாடு அரசின் மீன் வளதுறையில் நிரந்தர அரசு வேலைக்கான அலுவலக உதவியாளர் பதவிக்கான வாய்ப்பு 5 காலியிடங்கள் உள்ளதா அறிவித்துள்ளனர்


பணியின் வகை


எட்டாம் வகுப்பு படித்தவர்களுக்கு ஒரு அரிய வாய்ப்பு !!! தமிழ்நாடு அரசின் மீன் வளதுறையில் நிரந்தர அரசு வேலைக்கான அலுவலக உதவியாளர் பதவிக்கான வாய்ப்பு இந்த வேலைக்கு நிரந்தர  அரசு பணி ஆகும்


கல்வி தகுதி


தமிழ்நாடு அரசின் மூலம் வெளியிடப்பட்ட திருச்சியில் உள்ள NCC தேசிய மனவர்ப்படை அலுவலகத்தில் உதிவியாளர் வேலைவாய்ப்பு இந்த வேலைக்கு விண்ணப்பிக்க நீங்கள்  8 th படித்திருந்தால் போதும்


முன் அனுபவம்


எட்டாம் வகுப்பு படித்தவர்களுக்கு ஒரு அரிய வாய்ப்பு !!! தமிழ்நாடு அரசின் மீன் வளதுறையில் நிரந்தர அரசு வேலைக்கான அலுவலக உதவியாளர் பதவிக்கான வாய்ப்பு இந்த வேலைக்கு முன் அனுபவம் தேவை இல்லை 


அறிக்கை வெளியிடப்பட்ட தேதி

 

21/10/2021

விண்ணப்பிக்க கடைசி தேதி

 

10/11/2021

விண்ணப்பிக்கும் முறை

 

Offline


வயது வரம்பு


எட்டாம் வகுப்பு படித்தவர்களுக்கு ஒரு அரிய வாய்ப்பு !!! தமிழ்நாடு அரசின் மீன் வளதுறையில் நிரந்தர அரசு வேலைக்கான அலுவலக உதவியாளர் பதவிக்கான வாய்ப்பு .வயது பற்றிய மேலும் பல தகவல் விண்ணப்பத்தில் உள்ளது பார்த்து தெறிந்து கொள்ளவும் 


சம்பளம்


எட்டாம் வகுப்பு படித்தவர்களுக்கு ஒரு அரிய வாய்ப்பு !!! தமிழ்நாடு அரசின் மீன் வளதுறையில் நிரந்தர அரசு வேலைக்கான அலுவலக உதவியாளர் பதவிக்கான வாய்ப்பு இந்த வேலைக்கு தேர்வு  இல்லை 15700 முதல் 58100 வரை ஊதியம்


விண்ணப்ப கட்டணம்


எட்டாம் வகுப்பு படித்தவர்களுக்கு ஒரு அரிய வாய்ப்பு !!! தமிழ்நாடு அரசின் மீன் வளதுறையில் நிரந்தர அரசு வேலைக்கான அலுவலக உதவியாளர் பதவிக்கான வாய்ப்பு இந்த வேலைக்கு விண்ணப்பிக்க கட்டணம் செலுத்த வேண்டாம்

விண்ணப்பிக்கும் விரிவான செயல் முறை


எட்டாம் வகுப்பு படித்தவர்களுக்கு ஒரு அரிய வாய்ப்பு !!! தமிழ்நாடு அரசின் மீன் வளதுறையில் நிரந்தர அரசு வேலைக்கான அலுவலக உதவியாளர் பதவிக்கான வாய்ப்பு இந்த வேலைக்கு விண்ணப்பிக்க நான் கீழே கொடுத்துள்ள link  ஐ பயன்படுத்தி application download செய்து அதனை பூர்த்தி செய்து தபால் மூலம் 10 /11/2021 குல் முகவகிரிக்கு  அனுப்பவும்எட்டாம் வகுப்பு படித்தவர்களுக்கு ஒரு அரிய வாய்ப்பு !!! தமிழ்நாடு அரசின் மீன் வளதுறையில் நிரந்தர அரசு வேலைக்கான அலுவலக உதவியாளர் பதவிக்கான வாய்ப்பு இந்த வேலைக்கு விண்ணப்பிக்க கீழே உள்ள லிங்க் ஐ கிளிக் செய்து விண்ணப்பியுங்கள்


 

    

விண்ணப்பிக்க: click here

 

                  


 
Post a Comment

0 Comments