மெட்ராஸ் இல் அமைந்துள்ள MTC போக்குவரத்து துறையில் சற்று முன் வெளிவந்த அருமையான வேலைவாய்ப்பு 10 Th படித்திருந்தால் போதும் 325 மேல் காலியிடம் online மூலம் விண்ணப்பிக்கலாம் தேர்வு இல்லை ,கட்டணம் இல்லை இந்த வேலைக்கு 9000 முதல் ஊதியம்

 பதவி 

1.diesal mechanic


தேர்வு செய்யும் முறை

1.நேர்காணல்

மெட்ராஸ் இல் அமைந்துள்ள MTC போக்குவரத்து துறையில் 10 ,12th ,படித்தவர்களுக்கான வேலைப்பற்றிய முழு விபரம் கீழே உள்ளது படித்து தெரிந்து கொள்ளவும்


மெட்ராஸ் இல் அமைந்துள்ள MTC போக்குவரத்து துறையில் சற்று முன் வெளிவந்த அருமையான வேலைவாய்ப்பு 10 Th படித்திருந்தால் போதும் 325 மேல் காலியிடம் online மூலம் விண்ணப்பிக்கலாம் தேர்வு இல்லை ,கட்டணம் இல்லை இந்த வேலைக்கு 9000 முதல் ஊதியம்      


நிறுவனதின் பெயர்


MTC


வேலைபற்றிய சிறு விபரம் 


  • மெட்ராஸ் இல் அமைந்துள்ள MTC போக்குவரத்து துறையில் சற்று முன் வெளிவந்த அருமையான வேலைவாய்ப்பு 10 Th படித்திருந்தால் போதும் 325 மேல் காலியிடம் online மூலம் விண்ணப்பிக்கலாம் தேர்வு இல்லை ,கட்டணம் இல்லை இந்த வேலைக்கு இந்த வேலைக்கு நீங்கள் online மூலம் விண்ணப்பிக்கலாம் 
  • மெட்ராஸ் இல் அமைந்துள்ள MTC போக்குவரத்து துறையில் சற்று முன் வெளிவந்த அருமையான வேலைவாய்ப்பு 10 Th படித்திருந்தால் போதும் 325 மேல் காலியிடம்  இந்த வேலைக்கு விண்ணப்பிக்க கட்டணமும் செலுத்த வேண்டாம்
  • மெட்ராஸ் இல் அமைந்துள்ள MTC போக்குவரத்து துறையில் சற்று முன் வெளிவந்த அருமையான வேலைவாய்ப்பு 10 Th படித்திருந்தால் போதும் 325 மேல் காலியிடம்  இந்த வேலைக்கு 10 th,12 th, ITI படித்தவர்  விண்ணப்பிக்கலாம் 
  • மெட்ராஸ் இல் அமைந்துள்ள MTC போக்குவரத்து துறையில் சற்று முன் வெளிவந்த அருமையான வேலைவாய்ப்பு 10 Th படித்திருந்தால் போதும் 325 மேல் காலியிடம்  இந்த வேலைக்கு பல்வேறு  காலியிடங்களை அறிவித்துள்ளனர் 

காலியிடங்கள்


மெட்ராஸ் இல் அமைந்துள்ள MTC போக்குவரத்து துறையில் சற்று முன் வெளிவந்த அருமையான வேலைவாய்ப்பு 10 Th படித்திருந்தால் போதும் 325 மேல் காலியிடம் 


பணியின் வகை


மெட்ராஸ் இல் அமைந்துள்ள MTC போக்குவரத்து துறையில் சற்று முன் வெளிவந்த அருமையான வேலைவாய்ப்பு 10 Th படித்திருந்தால் போதும் 325 மேல் காலியிடம்  இந்த வேலைக்கு பணியானது temporary  பணி ஆகும்


கல்வி தகுதி


மெட்ராஸ் இல் அமைந்துள்ள MTC போக்குவரத்து துறையில் சற்று முன் வெளிவந்த அருமையான வேலைவாய்ப்பு 10 Th படித்திருந்தால் போதும் 325 மேல் காலியிடம்  இந்த வேலைக்கு  விண்ணப்பிக்க நீங்கள்  10 th ,12 th,ITI படித்திருந்தால் போதும்


முன் அனுபவம்


மெட்ராஸ் இல் அமைந்துள்ள MTC போக்குவரத்து துறையில் சற்று முன் வெளிவந்த அருமையான வேலைவாய்ப்பு 10 Th படித்திருந்தால் போதும் 325 மேல் காலியிடம்  இந்த வேலைக்கு முன் அனுபவம் தேவை இல்லை


அறிக்கை வெளியிடப்பட்ட தேதி


 9/9/2021

விண்ணப்பிக்க கடைசி தேதி

 

Soon

விண்ணப்பிக்கும் முறை

 

Online


வயது வரம்பு


மெட்ராஸ் இல் அமைந்துள்ள MTC போக்குவரத்து துறையில் சற்று முன் வெளிவந்த அருமையான வேலைவாய்ப்பு 10 Th படித்திருந்தால் போதும் 325 மேல் காலியிடம்  இந்த வேலைக்கு வயது வரம்பு 18 வயது முதல் நீங்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்


சம்பளம்


மெட்ராஸ் இல் அமைந்துள்ள MTC போக்குவரத்து துறையில் சற்று முன் வெளிவந்த அருமையான வேலைவாய்ப்பு 10 Th படித்திருந்தால் போதும் 325 மேல் காலியிடம்  இந்த வேலைக்கு ஊதியம் 6000 to 9000 


விண்ணப்ப கட்டணம்


மெட்ராஸ் இல் அமைந்துள்ள MTC போக்குவரத்து துறையில் சற்று முன் வெளிவந்த அருமையான வேலைவாய்ப்பு 10 Th படித்திருந்தால் போதும் 325 மேல் காலியிடம்  இந்த வேலைக்கு விண்ணப்பிக்க  கட்டணமும் செலுத்த வேண்டாம்


விண்ணப்பிக்கும் விரிவான செயல் முறை


மெட்ராஸ் இல் அமைந்துள்ள MTC போக்குவரத்து துறையில் சற்று முன் வெளிவந்த அருமையான வேலைவாய்ப்பு 10 Th படித்திருந்தால் போதும் 325 மேல் காலியிடம் வேலைக்கு விண்ணப்பிக்க நான்  கொடுத்துள்ள link ல் apply செய்யவும்

மெட்ராஸ் இல் அமைந்துள்ள MTC போக்குவரத்து துறையில் சற்று முன் வெளிவந்த அருமையான வேலைவாய்ப்பு 10 Th படித்திருந்தால் போதும் 325 மேல் காலியிடம் இந்த வேலைக்கு  link ஐ கிளிக் செய்து உங்களுடைய application ஐ   செலுத்தவும்

 

            விண்ணப்பிக்க : click here

Post a Comment

0 Comments